Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20083
Dzisiaj: 53

Inne
Golgota Wschodu
10.11.2008

W dniu dzisiejszym w Sanoku miało miejsce historyczne wydarzenie. Uroczy-stość była szczególna, a została przygo-towana przez brać harcerską Hufca Zie-mi Sanockiej w Sanoku. Została spełnio-na ostatnia wola Księdza Zdzisława J. Peszkowskiego, który w ostatnich chwi-lach swego życia prosił, by na każdym polskim cmentarzu stanął Krzyż upamię-tniający pomordowanych w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie... (...)Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia Krzyża Pamięci "Ofiarom Polskiej Golgoty Wschodu" na Cmentarzu Centralnym w Sanoku. Piękne słowa harcerzy głęboko zapadły w sercach wszystkich zebranych.
- Matko Boża Bolesna... - te słowa wzlatywały ku niebu. A niebo było tego dnia słoneczne, by szybciej dotarły te słowa do Stwórcy, Pana Nieba i Ziemi.

Następnie wszyscy zgromadzeni udali się pod Krzyż Powstańców. Tam 11-letni druh złożył uroczyste przyrzeczenie harcerskie.

W dumie i zamyśleniu zgromadzeni udali się do grobu rodziców księdza Peszkowskiego. Tam oddali hołd jego Rodzicom, samemu Księdzu i Prawdzie. Bo Prawda zwycięża. Zawsze. W obozach w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku i innych zamordowano kwiat polskiej inteligencji. Później przez dziesiątki lat mordowano pamięć, która po nich pozostała. Pamięci zamordować się nie da. Ona odezwie się zawsze. Tym razem też się odezwała.

Później w kościele pw. Przemienia Pańskiego w grodzie nad Sanem odbyła się uroczysta msza św. Kościół wypełniony przede wszystkim dziećmi i młodzieżą. Bo dzieci i młodzież to przyszłość tej Ojczyzny.

W Sanockim Domu Kultury podczas uroczystości sanocki hufiec otrzymał imię ks. Peszkowskiego, zgodnie z Rozkazem Komendanta Chorągwi ZHP. Program artystyczny harcerek i harcerzy dotarł do najgłębszych pokładów dusz zgromadzonych. A ojciec Andrzej przemówił bezpośrednio - dość swarów i kłótni, dość politykierstwa. Ojczyzna jest jedna i dla Niej trzeba pracować. Już od dzisiaj...

W Domu Harcerza przy ul. Zielonej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Ale ta tablica nie jest li tylko pamiątkowa. Ta tablica mówi wszystko - ks. Zdzisław J. Peszkowski i prawda, którą głosił, niechaj zaświadczą - prawda ponad wszystko.

Uroczystości godne zauważenia. Tak należy wychowywać przyszłe pokolenia. Tych najmłodszych i tych nieco starszych.

Drobny przytyk należy się dorosłym - niektórym dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkołom ponadgimnazjalnym, stowarzyszeniom i innym. Stanowczo za mało było podczas uroczystości dorosłych. Bo nie nakaz, lecz przykład jest najlepszym sposobem na to, by "takie były Rzeczypospolite, jakie ich młodziezy chowanie".

dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń