Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 29842
Dzisiaj: 265

Inne
List Zarządu Rady Dzielnicy "Śródmieście"
24.08.2008

Zarząd Rady Dzielnicy "Śródmieście" skierował do starosty sanockiego - Wacława Krawczyka, list, w którym porusza problemy komunikacyjne Dzielnicy "Śródmieście". Treść listu poniżej. (...)

Zarząd Rady Dzielnicy Sanok 2008-08-14
Śródmieście

Pan

Starosta Sanocki
Mgr Wacław Krawczyk


Po wnikliwej analizie jakiej dokonała Rada Dzielnicy Śródmie-ście na okoliczności przyjęcia do realizacji zmiany ruchu drogo-wego w obszarze ulic: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego, Grzegorza z Sanoka / nasza propozycja sprzed 2,5 roku / oraz w wyniku konsultacji prowadzonej w formie sondy na naszej stronie internetowej, wnosimy o zlikwidowanie lampy na skrzyżowaniu Mickiewicza-Kościuszki.
W/w lampa ogranicza widoczność kierowcom wykonującym tzw. lewoskręt w ulicę Kościuszki.

Gdyby były zastrzeżenia co do ilości światła na tym skrzyżo-waniu, sugerujemy wykonanie punktu świetlnego na budynku Poradni Psychologicznej lub /co nie wymaga konsultacji z UM Sanok /dołożenie jednej oprawy na istniejącym słupie oświetla-jącym przejście dla pieszych u wjazdu w ulicę Daszyńskiego.

Nasze pismo ma charakter pilnej interwencji, gdyż już trwają prace przy odbudowie chodnika w ciągu ulicy Kościuszki zapoczątkowane na tym skrzyżowaniu.
Gdyby Pańskie służby uznały za zasadne takie rozwiązanie, poprawi to naszym zdaniem bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu.

Mamy też i inną propozycję dotyczącą tego fragmentu ulicy Kościuszki. Polega ona ogólnie mówiąc na wykonaniu trzeciego pasa ruchu na tym skrzyżowaniu dla
włączających się w lewo z ulicy Mickiewicza do ulicy Kościuszki. Ten środkowy pas ruchu kończyć mógłby się w okolicy sklepu potocznie zwanego „ u Rettingera”.

Takie rozwiązanie wymaga jednak ograniczenia szerokości chodnika po obu stronach ulicy Kościuszki od okolicy punktu Toto-Lotka do w/w sklepu, a trwające obecnie prace byłyby początkiem tej realizacji.
Oczywiście, nastąpić docelowo musi zmiana ograniczająca możliwość wykonania lewoskrętu z ulicy Daszyńskiego w ulicę Kościuszki.
Taka sugestia wymaga dokładniejszych opracowań, ale byłaby kolejnym upłynnieniem ruchu drogowego w mieście bez konieczności całkowitej przebudowy tej okolicy i wyko nania planowanej sygnalizacji świetlnej, na którą kierowcy czekają już dość długo.

Przepraszamy za pilność pisma, ale okazało się, że wcześniej składana propozycja była wśród innych i stąd może nie analizowano jej.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Śródmieście
/-/ Jan Wydrzyński
dodał: TadeuszN Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń