Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 29809
Dzisiaj: 232

Inne
Nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
17.08.2008

14 sierpnia 2008 r. rozpoczął się pierwszy nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, który potrwa do 31 października 2008 r. (...)

1. Nabór zostaje uruchomiony dla dwóch osi priorytetowych Programu:
• Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej
o temat 1. infrastruktura komunikacyjna i transportowa
o temat 2. infrastruktura ochrony środowiska
• Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy
o temat 1. rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
o temat 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
o temat 3. projekty sieciowe

2. Partnerstwo
Projekty realizowane w ramach programu muszą spełniać co najmniej 2 z 4 warunków zawartych w artykule 19 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r.

3. Obszar kwalifikowalny programu:
• W Polsce podregiony (NTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz regiony (NTS IV): oświęcimski, pszczyński, rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów,
• Na Słowacji: Žilinský kraj i Prešovský kraj.

4. Szacowana wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w ramach naboru to 20 mln euro.

5. Kwalifikujący się beneficjenci:
• jednostki samorządowe, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
• organizacje pozarządowe non-profit,
• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Oryginał oraz dwie kopie Formularza Wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną Formularza Wniosku na CD należy dostarczyć w opieczętowanej kopercie listem poleconym, kurierem lub osobiście do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie (Polska) najpóźniej ostatniego dnia trwania naboru tj. 31 października 2008 r. do godziny 17.00. Datą wiążącą jest data złożenia oryginalnego pakietu aplikacyjnego. Zostanie ona zweryfikowana poprzez sprawdzenie daty na stemplu pocztowym na kopercie. Adres WST:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY
Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Al. Słowackiego 56/6
30-018 Kraków


źródło:Departament Rozwoju Regionalnego UMWP
dodał: TadeuszN Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń