Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 40760
Dzisiaj: 850

Inne
XXVI Nadzwyczajną Sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji
26.04.2008


W dniu 29 kwietnia br. /poniedziałek/ o godz. 11.00 w sali herbowej Urzędu Miasta w Sanoku przy ul. Rynek 1 odbędzie się XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji. (...)


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na przedsię-wzięcie p.n. „Boisko z trawy syntetycznej przy Szkole Podsta-wowej Nr 6” , z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upowa-żnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na przedsięwzięcie „Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Gimna-zjum Nr 3 w Sanoku” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Janina Sadowska
dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń