Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 40755
Dzisiaj: 845

Inne
Dobre decyzje Rady Powiatu Sanockiego
15.04.2008

W dniu dzisiejszym Rada Powiatu Sanockiego na sesji nadzwy-czajnej podjęła kilka uchwał bardzo znaczących. Będzie pomoc dla sanockiego szpitala, ruszą inwestycje drogowe, w szkołach poprawią się warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli, zostanie zamontowany radar policyjny.
Dziwi postawa niektórych radnych podczas głosowania. Są mie-szkańcami Sanoka, a głosowali przeciw bądź wstrzymywali się od głosu. (...)


Rada Powiatu Sanockiego podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. dla szpitala sanockiego została przekazana dotacja w wy-sokości 650 tys. zł,

2. na remont ul. Sienkiewicza został przeznaczona kwota 500 tys. zł (jezdnia wraz z chodnikami zostanie wyremontowana we współpracy z UM w Sanoku; przeciw uchwale głosował radny Ryszard Bętkowski, od głosu wstrzymał się radny Bogdan Struś),

3. zwiększenie środków finansowych w wysokości 360 tys. zł na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Sanok-Bukowsko- etap II" (tu będzie realizowany remont m. in. ul. Okulickiego),

4. na remont dachu w ZS nr 1 (dawny "ekonomik") i remont łazienki i sanitariatów w ZS nr 4 (dawna "budowlanka") zabez-pieczono dodatkowe środki w kwocie 200 tys. zł (przeciw uchwale głosował radny Ryszard Bętkowski, radni Adam Drozd i Bogdan Struś wstrzymali się od głosu),

5. do szkół powróciły środki finansowe przez nie wypracowane w kwocie 34.793 zł,

6. na remont chodnika przy ul. Kościuszki (od punktu Toto do banku) zabezpieczono 50 tys. zł (przeciw uchwale głosował radny Ryszard Bętkowski),

7. na zamontowanie radaru przy ul. Krakowskiej radni przezna-czyli kwotę 5 tys. zł.

Należy się cieszyć, że wszyscy mieszkańcy Sanoka, jego goście, a w znacznej mierze Dzielnica Śródmieście otrzymuje inwe-stycje służące dobru ogólnemu.
Rozsądne, przemyślane decyzje radnych są w dalszym ciągu mile widziane.

in. wł.
dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń