Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 2959
Dzisiaj: 526

Inne
POSIEDZENIE RADY DZIELNICY
06.04.2008


W dniu 16 kwietnia 2008 r. /środa/ o godz. 18.00 w siedzibie Rady w Sanoku przy ul. Rynek 15 odbędzie się posiedzenie Rady Dzielnicy. (...)


Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzie-lnicy w roku 2007.

2. Sprawozdanie z przeglądu Dzielnicy "Śródmieście" przez radnych Miasta Sanoka w obecności T. Nabywaniec - przew. Rady Dzielnicy "Śródmieście" i Jana Wydrzyńskiego - przew. Zarządu Dzielnicy "Śródmieście".

3. Sprawy różne.

Tadeusz Nabywaniec
Przew. Rady Dzielnicy "Śródmieście"
dodał: admin Komentarzy [2]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń