Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 2957
Dzisiaj: 524

Inne
Wizytacja Dzielnicy Śródmieście
05.04.2008

W dniu dzisiejszym została dokonana wi-zytacja Dzielnicy Śródmieście. Wzięli w niej udział radni Miasta Sanoka, a opro-wadzali ich: Tadeusz Nabywaniec-przew. Rady Dzielnicy "Śródmieście", i Jan Wy-drzyński-przew. Zarządu Dzielnicy "Śró-dmieście".
Radni dzielnicy wskazali najważniejsze do załatwienia sprawy, które ułatwią życie mieszkańcom cen-trum Sanoka i jego gościom. (...)


Najpilniejsze zadania do wykonania to:
1. zlikwidowanie meliny w budynku na skarpie od strony Placu św. Jana,
2. rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego wraz z wykonaniem ogrodzenia od strony ul. Łaziennej,
3. ucywilizowanie placu parkingowego przy ul. Żydowskiej,
4. poprawienie estetyki kamienic i podwórza od strony Placu św. Michała,
5. odwodnienie ul. Wałowej,
6. odwrócenie kierunku jazdy na ul. Wałowej,
7. wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Wałowej i Piłsudskiego,
8. skuteczniejsze odwodnienie placu przy wejściu do parku od strony ul. Mickiewicza (woda opadowa w dużej ilości nadal spływa na plac i ul. Mickiewicza),
9. odwodnienie i zagospodarowanie niewielkiego placu w parku w pobliżu budynku poczty i II LO,
10. zwrócenie uwagi firmie wykonującej remont wejścia do parku od ul. Kościuszki na bałagan na placu budowy,
11. zwrócenie się do tejże firmy o wyrównanie załamań na chodniku na wprost pomnika T. Kościuszki - zostały one spowodowane przez ciężki sprzęt (w czasie deszczu powstają tam kałuże dużych rozmiarów uniemożliwiające swobodne poruszanie się pieszych),
12. wykonanie odwodnienia i nakładki asfaltowej na ul. Jasnej,
13. poprawienie nawierzchni parkingu przy ul. Jasnej,
14. rozważenie możliwości wykonania dodatkowych miejsc parkingowych na placu przy ul. Jasnej (w pobliżu nieczynnego kiosku "Ruchu),
15. rozważenie możliwości wykonania przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową nawierzchni parkingu na placu przy ul. Kościuszki (pomiędzy "Rolnikiem" a blokiem mieszkalnym),
16. rozważenie możliwości wykonania trzeciego pasa ruchu przy wyjeździe z ul. Sienkiewicza w ul. Kościuszki (prawoskręt); ul. Sienkiewicza będzie remontowana wspólnie przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe,
17. rozważenie zainstalowania świateł na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Kościuszki,
19. rozważenie wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Wąskiej,
20. poprawienie estetyki budynku przy ul. Kościuszki (m. in. siedziba LOK),
21. kontynuacja remontu ul. F. Gieli,
22. remont elewacji Klubu "Górnik",
23. dokończenie remontu ulic E.Plater i Parkowej,
24. remont chodników i ulic Szopena i Żwirki i Wigury,
25. dokończenie remontu ul. Dąbrowieckiej (od ul. Głogowej do obwodnicy),
26. poprawienie nakładki asfaltowej na ul. Sikorskiego.

Ponadto radni dzielnicy zwrócili uwagę na brak w mieście urbanisty-profesjonalisty oraz namawiali do szerszej współpracy pomiędzy władzami i radnymi miasta i powiatu, szczególnie w sprawie remontu chodników i dróg. Tu warto przypomnieć, że infrstruktura podziemna (kanalizacja, wodociągi) pod drogami powiatowymi jest własnością miasta.

Tadeusz Nabywaniec
dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń