Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 5028
Dzisiaj: 739

Inne
Inwestycje powiatowe w roku 2008
03.02.2008

Budżet Powiatu Sanockiego na rok 2008 został przyjęty w ostatnich dniach grud-nia ubiegłego roku.
Zadania inwestycyjne powiatu sprowa-dzają się właściwie do kilku: prowadze-nie szkół i innych placówek oświato-wych, remont dróg i mostów. Na pozo-stałe zadania powiat otrzymuje subwen-cje, tzw. "pieniądze znaczone". (...)


Na rok 2008 w naszej Dzielnicy "Śródmieście" zostały zapla-nowane następujące inwestycje:
1. dokończenie elewacji budynku II LO,
2. remont dachu i odwodnienie budynku ZS nr 1 (dawny ekonomik),
3. remont ul. Rymanowskiej (od świateł przy SP nr 2 do ul. Matejki),
4. remont ul. Sienkiewicza (wspólnie z miastem),
5. dokończenie chodnika przy ul. Mickiewicza,
6. wykonanie espertyzy budowlanej budynku przy ul. Sien-kiewicza (dawny budynek policji),
7. dokończenie pomalowania dachu bydynku po dawnej policji przy ul. Sienkiewicza.

Ufamy, że nie są to jedyne zadania powiatu zaplanowane na ten rok.
Z pewnością w trakcie roku pojawią się możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, by centrum miasta piękniało nam z dnia na dzień.

Mieszkańcy i przyjezdni goście oczekują, by nawet drobne zadania zostały na bieżąco wykonane, tj. zlikwidowanie parkingu przy ul. Kościuszki, sprzątanie ulic powiatowych, pomalowanie zardzewiałych słupków z łańcuchami w najbardziej newralgicznych częściach miasta, koszenie trawy wyrastającej na chodnikach, łatanie na bieżąco dziur w jezdniach, wyrównanie studzienek kanalizacyjnych itp.
TN
dodał: admin Komentarzy [1]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń