Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 5023
Dzisiaj: 734

Inne
Projekt budżetu miasta na rok 2008
02.02.2008

W projekcie budżetu miasta Sanoka na rok 2008 czytamy, że dochody budżeto-we zostały zaplanowane w wysokości 80.266.642 zł,
natomiast wydatki - 82.466.642 zł.
W Dzielnicy "Śródmieście" zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyj-ne... (...)


1. ul. Sienkiewicza - przebudowa sieci wodociągowej - 150 tys. zł,
2. chodniki w centrum miasta - 100 tys. zł,
3. Schody Serpentyny - 200 tys. zł,
4. ul. Parkowa - przebudowa drogi, kanalizacja deszczowa i mur oporowy - 150 tys. zł,
5. ul. Feliksa Gieli - kanalizacja deszczowa - 250 tys. zł,
6. ul. Bony - chodnik 50 tys. zł,
7. ul. Sienkiewicza - kanalizacja deszczowa - 350 tys. zł,
8. ul. Szopena - remont chodnika - 60 tys. zł,
9. ul. Żwirki i Wigury - nawierzchnia jezdni i chodnik - 225 tys. zł,
10. ul. Emilii Plater - kanalizacja deszczowa i nawierzchnia - 65 tys. zł,
11. współudział w budowie obserwatorium astronomicznego - 20 tys. zł,
12. oświetlenie drogi do platformy widokowej w parku - 30 tys. zł,
13. ul. Słowackiego - oświetlenie - 20 tys. zł,
14. ul. Polna - oświetlenie - 40 tys. zł,
15. iluminacja rynku - 120 tys. zł,
16. Plac św. Michała - dokumentacja - 175 tys. zł,
17. projekt budowy południowej drogi śródmiejskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem - 150 tys. zł,
19. budowa garażu wielopoziomowego "Okęcie" - dokumentacja - 427 tys. zł,
20. naprawy budynków komunalnych - 1.833.218 tys. zł.

Ogółem na 77 inwestycji dwadzieścia będzie miało miejsce w naszej dzielnicy.
Ogółem kwota zaplanowana w budżecie na inwestycje wynosi 16.127.020 tys. zł.
Tadeusz Nabywaniec

dodał: admin Komentarzy [1]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń