Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95626
Dzisiaj: 217

Inne
Oświadczenie Rady Powiatu Sanockiego w sprawie rozwiązania Konwentu PWSZ w Sanoku
26.10.2007

Rada Powiatu Sanockiego wyraża swoje zaniepokojenie działaniami władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku im. Jana Grodka, w wyniku których rozwiązano Konwent Uczelni.Konwent był ciałem kolegialnym istniejącym od momentu założenia sanockiej PWSZ. Gromadził - podobnie jak to ma miejsce w innych miastach naszego kraju - grono przedstawicieli lokalnego samorządu i instytucji, ale także władz wojewódzkich i ministerialnych, pełniąc rolę organu doradczego oraz opiniotwórczego, wzmacniającego prestiż Uczelni w regionie.

Zawieszenie przez ostatni rok działalności Konwentu, a następnie całkowite wykreślenie zapisu o funkcjonowaniu tego organu z treści nowego statutu odbieramy jako wyraz braku woli współpracy z miastem oraz niepokojący przejaw zamykania się PWSZ im. Jana Grodka na lokalne środowisko.

Rada Powiatu Sanockiego pragnie podkreślić, że nie jest jej zamiarem podważenie zasady autonomiczności Uczelni, natomiast wyraża przekonanie, iż wyższa szkoła, zwłaszcza o charakterze zawodowym, nie może funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistych problemów i oczekiwań swojego regionu.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że właśnie takie założenie stało u podstaw inicjatywy założenia szkoły wyższej w Sanoku – inicjatywy, z jaką wystąpili przed kilku laty miejscy i powiatowi samorządowcy.
Dlatego Rada Powiatu Sanockiego oświadcza, że w dalszym ciągu widzi sens utrzymania Konwentu Uczelni oraz nadal udziela mandatu zaufania swojemu przedstawicielowi delegowanemu do prac w tym organie.


Wyniki głosowania:
16 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
dodał: Wojciech Pajestka Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń